Drie vragen aan Jacques Gaillot
 
Sinds begin dit jaar pleegden 87 gevangenen zelfmoord in Franse gevangenissen. De laatste in de reeks is een jongere van 16 in de gevangenis van Metz. Wat zegt u van dit zeer hoge zelfmoordcijfer?  
   
Ik leg een verband tussen de gevangenissen en de samenleving die ze voortbrengt. “Zeg me hoe je gevangenissen er uitzien en ik zal je zeggen in welke samenleving je leeft.” Gevangenissen weerspiegelen wat zich in de samenleving afspeelt.
De Franse gevangenissen wijzen op een samenleving die een hoog aantal uitgeslotenen voortbrengt: mensen die niet opgewassen zijn tegen de competitie en op het reservebankje zitten. De maatschappij heeft hen niet nodig. Een samenleving die op onrecht stoelt oefent geweld uit en schenkt zichzelf gevangenissen zoals we die nu kennen.
 
   
destruction de vie Onze gevangenissen zijn overbevolkt – er zijn nooit eerder zoveel gevangenen geweest – en de levensomstandigheden zijn er erbarmelijk. De gevangenissen staan op springen. Daarin minderjarigen plaatsen is, volgens mij, een vergissing. Zijn de gevangenissen geen werktuigen die levens kapotmaken? Er bestaan alternatieve straffen. Waarvoor dienen die?
 
   
Aan het mandaat van president Bush komt binnenkort een einde. Hij had beloofd vóór zijn vertrek de vrede tussen Israëli’s en Palestijnen te herstellen. Hoe staat het met die belofte?  
   
Die belofte is dood. De president spreekt er niet meer over. Zijn zorgen liggen elders. Het vredesprocesplan is opgeschort. Op het terrein blijft men bouwvergunningen toekennen aan kolonisten, wilde nederzettingen worden niet ontmanteld, het aantal check-points groeit en er zijn nog altijd 11.600 Palestijnse gevangenen in Israël! In een Palestijnse familie is er niemand die niet ooit in een gevangenis terechtkwam!
paix est suspendu
 
   
De botsingen onlangs in Akko tonen aan hoe fragiel het samenleven is tussen Joden en Arabieren. Er is steeds minder perspectief op een Palestijnse staat. Maar het Palestijnse volk zal geen afstand doen van zijn rechten.  
   
De Europese staten hebben onlangs, in het spoor van de VS, een massaal reddingsplan gestemd voor een totaal van 1.700 miljard euro. Heeft u niet de indruk dat men met twee maten en gewichten werkt, als men wel geld weet te vinden om de banken te helpen?  
   
réduire la pauvreté Dat is helemaal juist. In Frankrijk is het inkomen dat voortkomt uit actieve solidariteit (het RSA) een hoopvolle maatregel, met als streefdoel tegen 2012 de armoede met een derde te verminderen. Maar deze maatregel raakte maar met moeite gedeeltelijk gefinancierd door de staat. En wat moet de Franse staat daarvoor? 1,5 miljard per jaar!
Tussen de betogers in Brussel voor de nationale bank van België droeg iemand een bord met het opschrift:
“Miljarden voor Fortis en Dexia. En ik, en ik, en ik?”
 
   
In de VS werden zij die de lening voor hun huis niet konden terugbetalen, uit hun huis gezet. De banken die deze risicoleningen (subprimes) aangingen zijn er weer bovenop geholpen (met uitzondering van Lehman Brothers)…