Drie vragen aan Jacques Gaillot
 
Het Internationaal Muntfonds kondigt een epidemie aan van voedselopstanden in de wereld. Volgens het IMF zou de verhoging van de grondstoffenprijzen honderden miljoenen in de armoede kunnen drijven. Moet men dan op internationaal niveau de grondstoffenprijzen beter reglementeren volgens u?  
   
Zeker. De duizelingwekkende verhogingen van de aller-noodzakelijkste producten hebben onmiddellijk tot rellen en tot de val van de regering geleid in Haïti.  
   
manifestation en Haïti Ik maak u de kreet over van de Jezuïeten die in Haïti werkzaam zijn:
“Miljoenen jongeren komen op straat om te zeggen dat ze het niet langer uithouden. Ze eisen dat de politieke verantwoordelijken hun verantwoordelijkheid opnemen. Miljoenen werklozen, gekweld door de honger, schreeuwen hun woede uit in de straten van Port-au-Prince en in de provinciesteden. Vaders en moeders brengen met hun gezin meerdere dagen door zonder zich te kunnen voeden en schreeuwen nu hun ellende uit in de straatbetogingen.
 
   
Uitgemergelde kinderen uit de bidonvilles en van het platteland huilen elke dag omdat ze niets vinden om te eten en geen toekomst hebben.”
rien à manger
 
   
De Jezuïeten hebben het over “de onverantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap, en met name van de landen die zogezegd bevriend zijn met Haïti, en van de internationale instellingen, die hun belofte t.a.v. Haïti niet hebben gehouden, en cynisch toekijken terwijl de Haïtiaanse samenleving in de hel terechtkomt.”  
   
Moet men volgens u de Olympische Spelen van Peking boycotten?  
   
Neen. De Spelen zijn een feest met een planetaire dimensie. We hebben nood aan feesten en verbondenheid. Laten we vertrouwen hebben in de atleten: die zullen wel middelen vinden om hun solidariteit met Tibet te tonen en de mensenrechten te verdedigen. Het is een goede zaak dat de staatshoofden beslissen om niet naar de openingsceremonie te gaan als er ondertussen niets verandert.
fête planétaire
 
   
Wat denkt u van de dreiging van de Dalai Lama om ontslag te nemen als het geweld in Tibet blijft duren?  
   
Dalai Lama De Dalai Lama is het mikpunt van een nieuwe generatie van jonge Tibetanen die het niet eens is met zijn compromissen. Hij heeft gekozen voor een gematigde opstelling en vraagt autonomie voor Tibet, geen onafhankelijkheid. Er zijn nu 49 jaren verlopen sinds de opstand in Lhassa en sindsdien is niets veranderd. Zijn keuze voor geweldloosheid wordt aangevochten. De Dalai Lama geeft toe dat hij machteloos is en denkt aan aftreden. Het is goed dat hij dat gezegd heeft. Het zou fout zijn het te doen.
 
   
vragen: Robert Galzi