Noël
 
De kerstvrede  
   
De vrede van kerstmis waait als een broze bries over de mensenfamilie. Voor enkele uren zwijgen de wapens, gaan deuren open, reiken mensen elkaar de hand. Mensen die alleen of ziek zijn, krijgen bezoek, mensen die op straat wonen worden uitgenodigd op een feestmaal. Niemand mag buiten de feestvreugde vallen – ook niet in gevangenissen en klinieken. Hoe zou er vreugde kunnen zijn terwijl men mensen die lijden alléén zou laten?
Die solidariteit, die zich uit in broederlijke gebaren, kent geen grenzen. De bewoners van deze planeet zijn in staat om met elkaar in gesprek te treden en elkaar te helpen, over muren en prikkeldraad heen. Over vooroordelen en verdeeldheden heen.
fête de Noël
 
   
Laten we ons maar gaan, met kerstmis, dromend van een wereld zonder muren, waar mensen zich in vrijheid van het ene land naar het andere begeven, en het op prijs weten te stellen dat ze samenleven. De kerstvrede verdraagt niet dat men muren optrekt, muren blijft oprichten, om zich te beschermen en volkeren te verdelen. Met beton en prikkeldraad breng je geen vrede tot stand. De kerstvrede wil alle muren naar beneden halen: de muur van het geld, de muur van de haat, de muur van de vooroordelen, de muur van het wantrouwen…  
   
Prince de la Paix Ik ben blij dat het kind van Betlehem, ‘de vorst van de vrede’, geboren is buiten de muren. Hij komt voor iedereen in de broosheid van een kind. Hij zal zijn leven geven om de muur van de haat af te breken.
 
   
Met kerstmis zal ik in Cayenne zijn, in Guyana, daarna tot nieuwjaar in Suriname, en opnieuw in Guyana om de priesterretraite te begeleiden. Een volk dat ik niet ken zal me laten delen in de vrede die het kent.  
   
partager la lumière Moge de zachte vrede van kerstmis u vergezellen het hele jaar 2008. Gelukkig nieuwjaar.
 
   
  Jacques Gaillot
Bisschop van Partenia