carnet de route
 
De 1 mei optocht  
Oecumenische ontmoeting  
Vakantie: geluk dat mensen doet groeien  
De Vredesbeweging  
   
   
De 1 mei optocht  
   
sortir de l'ombre Op de Place de la République in Parijs komt de menigte van overal toegestroomd. Duizenden werknemers zonder papieren treden uit de schaduw en nemen onder applaus de kop in van de stoet. Ze voelen zich voor een keer erkend. Men verneemt dat velen van hen over loonbriefjes beschikken, belastingen betalen en bijdragen storten aan de ziekenkas. En dit al 5 jaar, 7 jaar, 10 jaar en meer. Waarom zou men ze niet regulariseren?
 
   
Als ik ’s ochtends vroeg in Parijs de straat opga, dan zijn het kleurlingen die de vuilnis ophalen en de voetpaden reinigen. Een geluk dat ze er zijn! De regering weet dat er een tekort is aan arbeidskrachten in de bouw, in de horeca, in reinigings- en veiligheidsdiensten…  
   
De Prefecturen hebben al een opening gemaakt door mensen te regulariseren die in een befaamd restaurant werkten. In een horecabedrijf in een buitenwijk van Parijs zijn 20 werknemers zonder papieren drie weken lang in staking gegaan; 19 van hen zijn zopas geregulariseerd. Dat is al een succes, maar men blijft vechten voor de regularisatie van de 20e. Er is een hoopvolle bres geslagen, en die wordt elke dag alsmaar groter. Duizenden mensen zonder papieren storten zich erop. Het moet gezegd: ze werken hard om hun familie in het thuisland te onderhouden. Senegalezen zeggen me: “Elke maand stuurt elk van ons 50 euro op. Daarmee kan onze familie een maand leven.” Dit soort van solidariteit is meer en meer noodzakelijk.
travailleurs sans papiers
 
   
Deze 1 mei optocht is werkelijk een feest. De muziek, de slogans, de toespraken verjagen de vrees. Wanneer de mensen zonder papieren met duizenden samen zijn, doet de hoop hen leven.  
   
haute en page  
   
Oecumenische ontmoeting  
   
Ze vindt plaats in Zwitserland, op 40 km van Zürich. Katholieken en protestanten komen samen voor een jaarlijkse gemeenschappelijke viering in de katholieke kerk. Prachtig weer. Muziek en zang zijn verrukkelijk.  
   
célébrer l'Eucharistie Men heeft me gevraagd om het woord te nemen en voor te gaan in de eucharistie. Een vrouwelijke dominee zit naast me in het koor.
 
   
Het klimaat van deze ontmoeting maakt indruk op me: van meet af aan is er een relatie van echte gelijkwaardigheid. Heel eenvoudig: een mens richt zich tot een ander mens; maskers, titels, functies spelen geen enkele rol. De ervaring wijst uit dat men van het evangelie niet kan getuigen vanuit een machtspositie, in een relatie van bovengeplaatste tot ondergeschikte. Maar wanneer een menselijke relatie tot stand komt tussen evenwaardige personen, en die relatie is echt, dan kan het evangelie verkondigd worden. Dit is wat gebeurt in deze oecumenische bijeenkomst.  
   
De tijd voorzien voor uitwisseling vanuit opgegeven vragen manifesteert een onmiskenbare openheid op de wereld.
chrétiens tournés vers les autres
 
   
Ik dacht bij mezelf: Dit zijn nu eens christenen die op de anderen gericht zijn, diep begaan met gerechtigheid en vrede. Maar wat me vooral getroffen heeft, dat is die vaste wil om te leven in een wereld zonder discriminatie. Men vindt er opnieuw die zorg om de gelijkwaardigheid tussen de mensen. Gelijke rechten. Geen overheersing. Katholieken en protestanten, die solidair willen zijn en gist van menselijkheid. Een bemoedigend teken!  
   
haute en page  
Vakantie: geluk dat mensen doet groeien  
   
Eén kind op drie is ervan beroofd, en ook zijn ouders. Bij gelegenheid van het verlengde weekend met Hemelvaart organiseert Le Secours Populaire voor 40 gezinnen van Ile-de-France een kennismakingsverblijf in Bourgondië en voor 40 gezinnen van Bourgondië in Ile-de-France.  
   
prémier fois en vacances Het afgesproken trefpunt is aan de Gare de Lyon, onder een grote witte tent. De trein vertrekt om 13 uur, maar er zijn om 9 uur al gezinnen, uit schrik dit belangrijk gebeuren te missen! De kinderen zijn in de wolken. Het is plezierig om ernaar te kijken. Wat zijn deze gezinnen arm, en hoe echt zijn hun woorden!
 
   
“Het is hard om te zien hoe je kinderen tv kijken of rondslenteren in de wijk; het doet me pijn te zien dat ze niet op vakantie kunnen gaan zoals de anderen.” “Ik heb zin om overal waar het kan naartoe te gaan. Waar het op aankomt is dat je weg bent. Ho lang of waarheen heeft weinig belang.” “Ik ben nooit weggeweest met mijn zoon van tweeënhalf, want ik verdien niet genoeg. Ik zou graag hebben dat hij andere dingen leert kennen dan het weinig boeiende dat hij elke dag met mij beleeft.”
bonheur qui fait grandir
 
   
Vier dagen lang zullen deze gezinnen kennismaken met al de goede dingen die Bourgondië te bieden heeft, en nieuwe banden van solidariteit smeden. Maar de trein staat al klaar en het grote moment van het vertrek is aangebroken. Wat een spektakel! En kijk, nu komen 40 gezinnen uit Bourgondië aan in Parijs, en worden op een prachtige manier onthaald door de Secours Populaire.  
   
Deze uitwisseling van gezinnen maakt mensen gelukkig. Hoeveel foto’s worden er niet genomen! Hoeveel banden worden er niet gesmeed! Als ik het station verlaat ben ik gelukkig – omdat ik in dat geluk mocht delen.  
   
haute en page  
   
De Vredesbeweging  
   
De nationale bijeenkomst vindt plaats in Parijs, in een grote zaal van het Parlement. Ik heb het geluk er afgevaardigden uit alle hoeken van Frankrijk terug te vinden. De vredescultuur heeft hen allemaal getekend.  
   
augmentatio des budgets militaires Wie zou niet in opstand komen tegen de overbewapening van onze planeet? Elk jaar gaan in de wereld 1200 miljard dollar naar bewapening. En de militaire budgetten blijven maar stijgen. Het nieuwe verdrag van Lissabon vraagt dat elk land van de Europese Unie zijn militaire capaciteit vergroot. We moderniseren de atoomwapens. Groot-Brittannië en Frankrijk zijn in staat om de hele planeet te vernietigen. In Europa bevinden zich 6 Amerikaanse basissen waarop 480 atoomkoppen gestockeerd staan.
 
   
Ik ben blij hier opnieuw te horen zeggen dat de atoomwapens de vrede niet verzekeren. Dat er geen militaire oplossing bestaat voor de wereldproblemen. Maar in Frankrijk lanceert men een nieuwe atoomonderzeeër en bereidt men zich voor om een versterking van 700 soldaten naar Afghanistan te sturen voor een beschavingsoorlog! Om dit soort zaken te financieren vindt de staat altijd het nodige geld.  
   
Het ontbreekt deze mannen en vrouwen van de Vredesbeweging niet aan uithoudingsvermogen of moed om te bouwen aan een vreedzaam en solidair Europa. Ze zijn geëngageerd op plaatsen waar gewerkt wordt aan vreedzame oplossingen voor conflicten, aan kernontwapening, aan duurzame ontwikkeling, aan de verdediging van de mensenrechten. Vrede is mogelijk.
la paix est possible