bible
 
De transfiguratie van Jezus in het evangelie van Matteüs (17,1-9)  
   
De katholieken vieren het feest van de Transfiguratie of Gedaanteverandering in volle zomer, op 6 augustus. Maar wie denkt dan ook niet aan het drama dat zich op 6 augustus 1945 heeft afgespeeld, met de eerste atoombom op Hiroshima? Een afgrijselijk spektakel van de dood, met de ‘defiguratie’ van mensen, dieren en milieu!  
   
transfiguration de Jésus “Jezus nam Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.”
 
   
Ik herinner me een joodse vrouw van een zekere leeftijd, die naar aanleiding van de dood van haar man het woord nam in aanwezigheid van haar familie en vrienden: “Mijn man had veel gebreken (ze noemde er meerdere van op!), maar hij had één kwaliteit die al de rest deed vergeten: zijn transparantie. Hij kon niets verbergen van zijn gevoelens of emoties. Hij was echt. Ik las in zijn ogen en in zijn hart als in een bron.”
Transparantie, helderheid! Dat is de ervaring die de drie apostelen opdoen. Jezus laat zich zien zoals hij is: badend in licht, bewoond door de aanwezigheid van God. De man van Nazaret is helemaal gegrepen, verlicht, getransfigureerd door diegene die hij zijn Vader noemt.
Als ik met het openbaar vervoer rijd, gebeurt het vaker dat ik de gezichten bewonder van een koppel dat van elkaar houdt. Stralende gezichten, ‘getransfigureerd’. Elk weet zich bemind, gekozen, erkend. Het gaat om een licht dat van binnen uit naar buiten straalt.
 
   
Kijk naar wat er gebeurt met een klein kind: zijn gelaat klaart op als zijn moeder naar hem glimlacht. Het is het gelaat van de ander, die ons bemint, dat ons ‘transfigureert’, van gedaante doet veranderen.
c'est le visage aimant de l'autre
 
   
Op de berg hoort Jezus vol vreugde dat tot hem wordt gezegd: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!” Hij springt van vreugde op, deze zekerheid doet hem stralen. Hij betekent alles voor zijn Vader en zijn Vader betekent alles voor hem.
De drie apostelen zullen deze gebeurtenis niet kunnen vergeten.